Bouwend Nederland: De rol van Rijkswaterstaat binnen aquathermie

01-08-2023
140 keer bekeken

In de zoektocht naar alternatieve energiebronnen wordt aquathermie of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) steeds vaker genoemd. Wat is het precies? Welke rol is er weggelegd voor Rijkswaterstaat?

Bouwend Nederland schrijft dat aquathermie of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) steeds vaker wordt genoemd in de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. TEO wordt tot op heden voornamelijk toegepast bij de bouw van nieuwe wijken en wanneer bestaande bouw van het aardgas wordt afgeschakeld. Volgens een studie van CE Delft en Deltares zou circa 40% van de bebouwde omgeving in Nederland met TEO verwarmd kunnen worden. Als beheerder van de rijkswateren, heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met de waterschappen een aantal jaren geleden het voortouw genomen in het beter beschikbaar maken van deze manier van energiewinning.

Dit heeft vorm gekregen in een brede samenwerking met markt, kennispartijen en overheden in het Netwerk Aquathermie. Bij het samenwerkingsproject Warmte uit Water met Alliander, waar ook de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten bij is aangehaakt, probeert Rijkswaterstaat nieuwe rollen uit. Toch zitten er ook grenzen aan TEO. Henk Looijen (Senior Adviseur Vernieuwingen bij Rijkswaterstaat): “Als je ergens veel warmte uithaalt, kan het fors kouder worden. Dat kan in het water schadelijk zijn voor de ecologie”.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen