Wegwijzer AquathermieEen wegwijzer voor gemeente en initiatiefnemers!Meer over aquathermie

Over ons

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil niet alleen zelf net zoveel energie opwekken als we gebruiken. We hebben de ambitie om energiepositief worden. Dat betekent dat we energie leveren aan de maatschappij. Daartoe onderzoeken we hoe we warmte en koude uit afval- en oppervlaktewater kunnen winnen. En we ondersteunen en helpen gemeenten, energiecoöperaties, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), woningbouwcorporaties, gebieds- en/of vastgoedontwikkelaars bij de ontwikkeling van een aquathermie-warmtenet. 

Onze accountmanagers Aquathermie zijn in diverse gemeenten nauw betrokken bij de verkenning en haalbaarheidsstudie van een aqauthermie-warmtenet. Een prangende vraag? Of behoefte aan advies over jouw warmtenet? 

Contact

Onze accountmanagers Aquathermie zijn te benaderen via:

E-mailadres: aquathermie@waternet.nl

Contact opnemen

 

 

Over de wegwijzer

  • De wegwijzer aquathermie schetst de verschillende fases met de doorlooptijd; de beslismomenten zijn terug te vinden in de tijdlijn.

  • De realisatie van een aardgasvrije warmtevoorziening vraagt om betrokkenheid en draagvlak binnen gemeente, onder bewoners (zowel huurders als particuliere woningeigenaren), energiecoöperaties, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), woningbouwcorporaties, gebieds- en/of vastgoedontwikkelaars, het waterschap, de provincie, de elektriciteitsnetbeheerder, diverse adviseurs, warmtesysteem-ontwikkelaars en partijen die een eventueel warmtenet uiteindelijk zullen exploiteren. Deze partijen zijn niet in elke fase even intensief betrokken.

  • Ondanks dat de stappen die tijdens de verschillende fases worden genomen in de tijdsvolgorde zijn weergegeven, kan het nodig zijn tussentijds een stap terug te zetten.

  • De rol die waterschap AGV kan spelen in de verschillende fasen is apart weergegeven.

 
Cookie-instellingen