Wegwijzer AquathermieEen wegwijzer voor gemeente en initiatiefnemers!Meer over aquathermie

Aan de slag

 

Verkennen

Als er voldoende draagvlak is om te onderzoeken of een aardgasvrije warmtenet te realiseren is, start de verkenning.

  Lees meer

Haalbaarheid

Is een aardgasvrij warmtenet technisch en financieel mogelijk, nu en in de toekomst? Dat wordt duidelijk in deze fase.

  Lees meer

Ontwerpen en financieren

In deze fase werken alle partijen nauw samen om tot een ontwerp en een sluitende business case te komen. 

  Lees meer

 

 

Realiseren

In deze fase wordt de aanbesteding, bouw en in gebruikname van het aardgasvrije warmtenet in gang gezet. 

  Lees meer

Exploitatie en nazorg

Duurzame exploitatie bestaat uit regulier onderhoud aan net en installaties, adequate klantenservice en duidelijke klantcommunicatie. 

  Lees meer

 

Omgevingswarmtekaart

Hoe is kansrijk is een warmtenet in jouw gemeente? De omgevingswarmtekaart geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden omtrent benutting van omgevingswarmte. 

  Lees meer

 

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"12","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"249786"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Agenda

 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"249787"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

 

"De Wegwijzer Aquathermie helpt gemeenten om sneller kansrijke gebieden voor aquathermie te identificeren en de haalbaarheid te bepalen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht staat in elke fase klaar met raad en daad."

Sander Mager - Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi & Vecht 

 

 
 

 

21
projecten

6
TEA

15
TEO

25.466
WEQ

 

 

Over ons 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ondersteunt initiatiefnemers als gemeenten, energiecoöperaties, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), woningbouwcorporaties, gebieds- en/of vastgoedontwikkelaars met onderzoek, kennis en expertise bij het verkennen, ontwikkelen en realiseren van aardgasvrije warmteoplossingen. 

 Verder lezen

Contact

Een prangende vraag? Of behoefte aan advies over jouw warmtenet? 

Neem contact op met onze accountmanagers!

 

 
Cookie-instellingen