Proefinstallatie Sloterplas, Amsterdam

Met een proefinstallatie in de Sloterplas doet waterschap AGV de komende jaren onderzoek naar het effect van TEO op planten en dieren (plankton) in het water.

Met warmte uit het water van rivieren, meren en plassen kunnen woningen worden verwarmd. Deze Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) wordt in de toekomst waarschijnlijk meer toegepast. 

We willen graag weten wat het effect is op het leven van hele kleine planten en dieren (plankton) in het water dat door een TEO-installatie gaat. In een TEO-installatie wordt oppervlaktewater namelijk door een filter en een warmtewisselaar gepompt. Als in de toekomst TEO mogelijk veel wordt gebruikt, dan wil het waterschap weten wat daarvan het effect is op het oppervlaktewater. Met een proefinstallatie gaan we daar onderzoek naar doen.

  • Bron: TEO
  • WEQ: nvt
 

 

 

Rol waterschap AGV

Waterschap AGV werkt in dit onderzoek samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en met Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de Stowa. Alle betrokken waterschappen bemeten ieder een bestaande TEO-installatie op ecologische effecten. De provincie en Stowa zijn voornemens om te ondersteunen in de kosten en het uitdragen van kennis.

 

 

 

Afbeeldingen

Fase 4: Realisatie

Registreren

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen