Thamerdal, Uithoorn

De gemeente is op dit moment de plannen aan het opstellen voor de reconstructie van Thamerdal in Uithoorn. Daarbij wordt onderzocht of er kansen zijn voor een (klein) collectief laagtemperatuur (LT)-warmtenet.

De gemeente is op dit moment de plannen aan het opstellen voor de reconstructie van Thamerdal. Daarnaast is wooncorporatie Eigen Haard al enige jaren bezig met grootschalige renovatie/verduurzaming van bestaande woningen. Ook worden in bepaalde delen van Thamerdal oude woningen de komende jaren gesloopt waarvoor nieuwbouw in de plaatskomt. 

Samen met waterschap AGV onderzoekt de gemeente of er kansen zijn voor een (klein) collectief laagtemperatuur (LT)-warmtenet.

  • Bron: TEO
  • WEQ: 1.500
 

 

 

Rol waterschap AGV

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ondersteunt initiatiefnemers in deze fase met een quickscan van de toepassing van aquathermie. Op basis van gegevens uit de omgevingswarmtekaart worden de fysieke kenmerken van het gebied en de kansen en risico’s beschreven in een beknopte rapportage en kaart. Indien gewenst kan het waterschap de resultaten presenteren op een bewonersavond en/of aan de betrokken partijen.

 

 

 

Afbeeldingen

Fase 1: Verkenning

Registreren

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen