Ketelhuis WG

Op het voormalige terrein van ziekenhuis ‘Wilhelmina Gasthuis’ is een mooie plek ontstaan om te wonen en te werken. Een groep bewoners, huurders en ondernemers wil het WG-terrein in 2030 klimaatneutraal maken. Daarom zijn de initiatiefnemers een energiecoöperatie gestart: KetelhuisWG.

Koplopers in energietransitie

Na uitvoerig onderzoek naar diverse alternatieven voor aardgas hebben de initiatiefnemers gekozen voor een warmtenet op basis van aquathermie om de woningen in de WG-buurt te voorzien van warmte. De bron van dit warmtenet is de Jacob Lennepgracht die langs het terrein loopt.

Bij aquathermie maak je gebruik van de warmte van het oppervlaktewater om woningen te verwarmen. Het KetelhuisWG gemaal pompt het warme oppervlaktewater uit het kanaal en geeft de warmte via een warmtewisselaar af aan water uit de warmte-koude opslag (WKO). Het oppervlaktewater stroomt een paar graden koeler terug het kanaal in en komt niet in het energiesysteem. De gewonnen zomerwarmte wordt 100 meter diep onder het WG-terrein opgeslagen in de warmte-koude opslag (WKO), klaar voor gebruik tijdens de koudere dagen.

In de zomer gaat de warmte van het Jacob van Lennepkanaal rechtstreeks naar de buurtwarmtepompen voor warm tapwater. In de koudere maanden van het jaar wordt het warme water uit de warmte-koude opslag omhoog gepompt en tot 70 graden Celsius verwarmd door enkele collectieve buurtwarmtepompen. De warmtewisselaar geeft de warmte af aan het water in het distributienet en het afgekoelde grondwater gaat terug in de warmte-koude opslag. Het distributienet brengt het verwarmde water naar alle aangesloten woningen van de WG-buurt. Daar geeft de afleverset via wederom een warmtewisselaar de warmte af aan het water in de cv-installatie. Deze afleverset vervangt de cv-ketel.

In de (na)zomer van 2023 wordt gewerkt aan een definitief ontwerp van het collectieve warmtenet, inclusief een gedetailleerde raming van kosten en inkomsten (de business case). Deze vormen de basis voor verschillende uitvoerings- en investeringsbesluiten.

Zo'n warmtenet komt niet zomaar tot stand. Op de website Planken zonder gas is de weg die de initiafnemers van KetelhuisWG hebben afgelegd tot nu toe terug te lezen. Het bevat inzichten en leermomenten, de huidige status en welke stappen ze nog moeten nemen op weg naar een aardgasvrije wijk.

  • Bron: TEO
  • WEQ: 1.510
 

 

 

Rol waterschap AGV

Waterschap AGV kan in deze fase de haalbaarheidsstudie (mede) begeleiden of ondersteunen door mee te denken over het schetsontwerp van de aquathermie-installatie en de organisatie van de governance. Daarnaast is het waterschap als beheerder van het oppervlaktewater ook de bronhouder voor dit project.

 

 

 

Afbeeldingen

Fase 3: Ontwerp en financiering

Registreren

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen