Kortenhoef Noord

Een warmtenet met TEA (thermische energie uit afvalwater) als warmtebron wordt voor Kortenhoef Noord als kansrijk gezien. De energiecoöperatie Wijdemeren start najaar 2023 samen met bewoners met de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan voor een coöperatief warmtenet.

De gemeente Wijdemeren heeft een aantal ‘verkenningsbuurten’ aangewezen om aardgasvrij te worden. Kortenhoef Noord is een van die verkenningsbuurten waar de gemeente wil aansluiten bij lopende bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie wil stimuleren.

In de hele gemeente is de energiecoöperatie Wijdemeren actief met energie-educatie, advies, collectieve inkoopacties, coöperatieve energieopwekking et cetera. In de verkenningsbuurten organiseert de energiecoöperatie bewonersbijeenkomsten waar collectieve en individuele warmteoplossingen besproken worden.

Waterschap AGV heeft voor elke verkenningsbuurt een quickscan gemaakt waarin de toepassing van aquathermie wordt onderzocht en vergeleken met duurzame alternatieven. Op basis van deze quickscans heeft een adviesbureau de opdracht gekregen om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren.

Kortenhoef Noord

In Kortenhoef Noord is er onderzoek gedaan naar de warmtebronnen. Er zijn TEO (thermische energie van oppervlaktewater en TEA (thermische energie uit afvalwater) beschikbaar. Het onderzoek naar de individuele en collectieve warmteoplossingen in Kortenhoef Noord werd in het 2023 afgerond. Hieruit bleek dat zowel collectieve als individuele oplossingen kansrijk zijn om Kortenhoef Noord van duurzame warmte te voorzien. Uiteindelijk komt het neer op een keuze tussen een 70 °C warmtenet en individuele lucht/warmtepompen. De twee oplossingen kosten ongeveer hetzelfde, maar hebben beide voor- en nadelen. 

Om tot een gefundeerde keuze te komen, start de Energiecoöperatie Wijdemeren samen met bewoners met het voorbereiden van een concreet wijkuitvoeringsplan voor een warmtenet. Tegelijkertijd worden met bewoners ook de mogelijkheden voor individuele warmtepompen verkend.

  • Bron: TEA (riothermie)
  • WEQ: 1.329
 

 

 

Rol waterschap AGV

Waterschap AGV kan in deze fase de haalbaarheidsstudie (mede) begeleiden of ondersteunen door mee te denken over het schetsontwerp van de aquathermie-installatie en de organisatie van de governance.

 

 

 

Afbeeldingen

Fase 2: Haalbaarheidsstudie

Registreren

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen