RWZI Amstelveen

De Gemeente Amstelveen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Eneco willen een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. Daarom deden zij samen onderzoek naar de haalbaarheid van warmte uit gezuiverd afvalwater van RWZI Amstelveen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat, in potentie, duizenden huishoudens in de wijken Bankras/Kostverloren en Uilenstede/Kronenburg voor het grootste deel van duurzame warmte kunnen worden voorzien. 

In deze haalbaarheidsstudie zijn de technische- en financiële haalbaarheid uitgewerkt. De volgende stap is om, na een besluit over het ontwikkeltraject en de rollen die partijen daarbij willen spelen, de geschiktheid van de woningvoorraad goed in kaart te brengen en de  gebouweigenaren (woningbouwcorporaties, VVE’s) en ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten erbij te betrekken. Vervolgens kan het ontwerp, zoals de installaties, tracé en de aan te sluiten gebouwen worden uitgewerkt.

  • Bron: TEA
  • WEQ: 3.500
 

 

 

Rol waterschap AGV

Waterschap AGV kan in deze fase de haalbaarheidsstudie (mede) begeleiden of ondersteunen door mee te denken over het schetsontwerp van de aquathermie-installatie en de organisatie van de governance.

 

 

 

Afbeeldingen

Fase 2: Haalbaarheidsstudie

Registreren

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen